0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Фотоконкурс

Три първи места спечелиха участниците от ОУ „Елин Пелин” във фотоконкурс, организиран от ПГТС „Христо Смирненски”

 

Ученици от ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец участваха във фотоконкурс на тема „Лицето на добротата”, организиран от ПГТС „Христо Смирненски”, гр. Разград, във връзка с проект „Доброто започва от нас” към Община Разград и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Във втора възрастова група V – VІІ клас,  под ръководството  на г-жа Белберова, г-жа Маринова и г-жа Махмудова, малките фотографи спечелиха три първи, едно второ и едно трето места със страхотните фотографии с позитивни послания към всички за толерантност, съчувствие, взаимопомощ, милосърдие и най-вече доброта. Те показаха, че има много добри сърца, а ние им благодарим, че са част от тях.

Наградените снимки са публикувани на фейсбук-страницата на ПГТС „Христо Смирненски”,  а табло с отличените фотографии ще бъде поставено в професионалната гимназия.

 

Класирани са всичките пет  участници от нашето училище:

 

І място
Мартина Кадриева Ахмедова – V клас – ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец

I място

Хюсна Христова Маринова – V клас – ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец

I място
Али Анчер Али – VІ клас – ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец

ІІ място
Корай Янаев Акифов – V клас – ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец

ІІI място

Мануела Кадриева Ахмедова – V клас – ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец