0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Село Стражец е разположено в Северен централен планов регион на Р България. Областният център Разград се намира на 3 км. на юг от с. Стражец, с което се обяснява и големия процент на младите хора в селото, което е средно населено и е със смесен етнически състав.

Населението на село Стражец наброява приблизително 1559 човека към 31.12.2013 г. В селото има детска градина и основно училище, в което се обучават и възпитават 68 деца. Училището функционира като такова от 1916 г.

От 1921 г. учебното заведение съществува като турско училище с четири слети класа. От 1950/1951 учебна година в селото е открито българско училище. В началото на учебната 1959/1960 година двете училища се сливат в начално училище, което е до четвърти клас, с 90 ученика. Към училището е открита и полудневна детска градина с 30 ученика. През 1966/1967 година започват да се обучават ученици до седми клас, а от 1968/1969 е открит и осми клас. От 1984/1985 година прогимназията се премества към СПТУ по ФКС „Й.Чобанов”, а училището в село Стражец остава начално.

На 15.09.1993 година прогимназията и началното училище се сливат и училището е именувано „Елин Пелин”, чието име носи и в момента. Курсът на обучение е от първи до седми клас. Директор е Диана Петрова.