0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Свържете се с нас

  • Ръководител на институцията:

    Диана Георгиева Петрова – директор

  • Телефон: 0879 235 210
  • E-mail: ouelinpelin@abv.bg

  • Работно време: 7.30 до 16.00 часа
  • Адрес: с.Стражец , ул. „Орел” № 9, Община: Разград, Област: Разград