0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Иновативен урок – Русе

НП„Иновации в действие”

 

От 11.05.2021г.- 14.05.2021г. в ОУ „Никола Обретенов” – Русе се осъществи мобилност, насочена към пряк обмен и популяризиране на добри практики между Иновативно ОУ„Никола Обретенов”- град Русе, Иновативно ОУ„Стою Шишков”- град Смолян и ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец, общ. Разград.

Бяха представени различни иновации: използване на Google Workspace в учебния процес; споделени учебни ресурси и материали в облака по ИУЧ-БЕЛ и ИУЧ-математика във втори клас; „Визуално програмиране – роботика“ с ученици от 6.клас; „Българските народни инструменти и тяхното самобитно звучене” с ученици от 4. клас; „Интегриране на физическата култура и спорт в обучението по музика” ученици от 4.клас.

Проведоха се кръгли маси и дискусионен форум „Иновациите в действие” с колегите от гостуващите училища, родители и ученици.

Бяха посетени културни институции и природни забележителности в региона, където учениците от ОУ “Н.Обретенов“ изнесоха открити уроци за живота и делото на Никола Обретенов и Баба Тонка, както и за видовото многообразие по долината на река Русенски Лом.

Резултатите от проведените срещи показваха, че иновациите имат място в учебния процес. Те провокират креативността и творческите изяви на учители и ученици и за възможност за добро партньорство и сътрудничество между училища в страната.

Страхотен иновативен урок на тема “Българските народни инструменти и тяхното самобитно звучене” изнесе в местността “Левента”, гр. Русе Светла Николова – учител в ОУ “Елин Пелин”, с. Стражец, заедно с музиканти от Капански Ансамбъл! Достойно представяне на нашето училище! Сърдечно Ви благодарим!