0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Ръководство

Диана Георгиева Петрова – Директор

 

Учители:

 

Дилбер Адем Исмаил – Старши учител – начален етап

Росица Иванова Димитрова – Старши учител – начален етап

Светла Георгиева Николова – Стойнова – учител начален етап

Зорница Маринова Атанасова – Старши учител – прогимназиален етап

Гюнгюляр Салиева Белберова – Учител – прогимназиален етап

Сидика  Менду Махмудова- Учител – прогимназиален етап

Селяйдин Хасан Адем – Образователен –медиатор

 

Администрация:

Фатме Османова Велиева – Завеждащ административна служба

Нели Иванова Станчева – Главен счетоводител