0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Нови единични чинове получиха учениците от ОУ „Елин Пелин”

Учениците от първи и трети класове в ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец получиха нови единични чинове, закупени чрез дарения. Вече всяко дете си има своето работно място. Има пространство, разстоянията между отделните колони са достатъчно големи. Новите ергономични маси и столове ще позволят и нова организация на класната стая.

Предвиждаме двойните чинове в училище да се премахнат напълно и да бъдат заменени с единични.

Защото грижата за нашите деца е водеща. Защото е време и нашите ученици да се учат и възпитават при съвременни и здравословни условия.