0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Топъл обяд

От днес учениците от ОУ „Елин Пелин” имат осигурен топъл обяд, за първи път от съществуването на училището. Предоставената храна от ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело”, гр. Разград е разнообразна и съобразена с развитието на децата.

Децата са доволни и щастливи. И това е най-важното за нас.

Ежедневната ни цел е да подобрим достъпа до образование на учениците, да осигурим по-добри условия за децата в училище, както и да осигурим здравословно хранене и здравословен начин на живот.