0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

22 април – Ден на Земята

В навечерието на Деня на Земята – 22 април, водени от любовта си към природата, учениците от ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец реализираха разнообразни инициативи, изпълнени с много вълнения и грижи за околната среда, с които ни напомниха, че Земята ни има нужда от нашата помощ.
Бе проведен открит урок с учениците от 6 клас на тема „Кой замърсява природата“. Под ръководството на ст. учител Ердинч Салиев учениците научиха кои са основните източници на замърсяване и как всеки от нас с поведението си би могъл да намали отрицателния отпечатък върху водата, въздуха, почвите. Те разбраха още, че е необходимо да се замислим за своето поведение, че всички ние трябва да пазим тази наша красива природа чиста, а не да я замърсяваме.
След урока, развълнувани и щастливи, с помощта на учителите Онур Ахмед и Ердинч Салиев, учениците изработиха къщички за птици и засадиха липички в двора на училището, за да съхранят видовото разнообразие на местните птици и растения.
Учениците си обещаха да продължат с инициативата си в помощ и подкрепа на природата и с други дейности и мероприятия за една чиста, красива, и здрава планета.