0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Ученици посетиха Мадарския конник

На 08 октомври, т.г. ученици и преподаватели от Основно училище „Елин Пелин“, с. Стражец участваха в екскурзия до гр. Шумен. Тя бе осигурена от общоучилищна парична награда в Конкурса за класови дейности, който бе организиран през м. юни от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към община Разград.

Учениците посетиха Националния историко-археологически резерват „Мадарски конник“. Той е един от шедьоврите на средновековното българско изкуство. От 1979 г. е включен в списъка на световното културно и природно наследство на Юнеско.  Децата научиха още интересни подробности и от беседата, изнесена в резервата.

Голям интерес предизвика и посещението на други обекти в него: Голямата пещера, Процепът и Скалният параклис „Св. Пантелеймон“.

Учениците посетиха и друга не по-малко известна историческа забележителност в града: красивата и величествена Томбул Джамия (Шериф Халил паша джамия), построена през 1744 година. Тя е най-голямата джамия на територията на България и е на второ място по големина на Балканския полуостров.

В края на екскурзията учениците си пожелаха още много такива посещения на исторически забележителности. И както се казва „Опознай родината, за да я обикнеш!“.