0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Учениците от ОУ „Елин Пелин” се включиха в инициативата “Остави всичко друго и чети”

В много страни по света 12 април е посветен на инициативата “Остави всичко друго и чети”.

В този ден всеки е поканен да отдели няколко минути да почете на спокойствие – без изисквания, без необходимост от обратна връзка, без препоръчани или задължителни книги.

Учениците от училище „Елин Пелин” се включиха в инициативата. В зелената класна стая в двора на училището те четоха сред природата с удоволствие.

А в библиотеката учениците бяха посрещнати от библиотекаря Дилбер Мустафова, където децата започнаха да четат с интерес нови книжки.