0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Общоучилищна награда в Конкурса за класови дейности

На 09 юни, 2022 година ученици от ОУ “Елин Пелин” участваха в заключителното събитие на второто издание на Конкурса за класови дейности, организиран от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Разград. Те изпълниха народна песен в акомпанимент с тамбура на Светла Николова, начален учител в училището. Учениците получиха Общоучилищна награда  за много добро представяне в първа възрастова група.Заместник-кметът на община Разград поздрави всички участници за оригиналните инициативи, а също и за Деня на приятелството.