0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Открит бинарен урок се проведе в ОУ “Елин Пелин”

Иновативен бинарен урок по Математика и Човекът и природата се проведе днес в ОУ “Елин Пелин”, с. Стражец.

Урокът на тема: “Клетка и действия с десетични дроби” се реализира с учениците от 5 клас, с преподаватели Зорница Маринова и Сидика Махмудова.

Учениците демонстрираха завидни знания, а техните преподаватели доказаха, че учителите от нашето училище умеят да работят в екип, съгласувайки дейностите си, за да осъществят целите си.