0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Инициатива на Център за обществена подкрепа към Сдружение „Жанета” с ученици от ОУ”Елин Пелин”, с.Стражец

Съгласно сключен Договор за сътрудничество между ОУ „Елин Пелин” и Център за обществена подкрепа към Сдружение „Жанета” – гр. Разград, с предмет двете страни да работят съвместно за осигуряване на социална, емоционална и материална подкрепа на ученици от училището и семействата им за осигуряване на адекватни грижи и закрила, днес се проведе занимание с ученици на тема: „Открий се в мен”. Децата с интерес рисуваха, отговаряха на въпроси, споделяха мнение под ръководството на Йовка Георгиева, представител на Центъра.
Благодарим, че нашето училище е част от тази чудесна инициатива!
Допълнителните занимания и дейности с учениците ни, развиващи специфични знания, умения и компетентности повишават способностите им и повишават мотивацията им за учене, както и спомагат за тяхното допълнително творческо развитие и насърчаване на възможностите им.