0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Беседа на тема „Недопускане разпространението на COVID-19 в училище“

     Днес часовете в ОУ „Елин Пелин“ започнаха с кратка беседа и указания за засилване мерките за хигиена, с цел предотвратяване разпространението на COVID-19.
     Мед. сестра Анета Иванова запозна учениците с писмо на директора на РЗИ – Разград, във връзка със зачестилите случаи на заболелите от COVID-19 в страната и необходимостта от стриктно провеждане на ежедневен филтър, и недопускане на ученици с клинични оплаквания в училище, както и стриктно спазване на противоепидемичен режим на работа.
     В училището се извършва редовна дезинфекция на класните стаи и коридорите, уведомяват се родителите в случай на установяване на заразено дете. Ще продължат беседите за необходимостта от спазване на установените противоепидемични мерки.