0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Беседа на тема: Да опазим Земята чиста

На 4 май гост в ОУ,,Ел.Пелин”, с.Стражец, беше Цветалина Дончева- педагог в СНЦ ,,Жанета”, която проведе беседа с малчуганите от началните класове. Темата, която обсъдиха, бе свързана с опазването на околната среда. С 20-минутно филмче на тема ,,Да опазим Земята чиста”, децата се запознаха с проблемите, които настъпват, когато замърсяваме природата и как това се отразява на живота на хората, на здравето им. Заедно с госпожа Дончева децата дискутираха методите за опазване на Земята, ползата от залесяването, от разделното събиране на отпадъци. В края на беседата учениците имаха възможността да оцветяват рисунки с природни елементи, да пресъздадат своите цветове и виждания за чиста, и красива природа.