0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

График на дежурствата в ОУ „Елин Пелин” през втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.


 

Ден от седмицата Дежурен учител начален етап Дежурен учител прогимн.етап
Понеделник Росица Димитрова Гюнгюляр Белберова
Вторник Росица Димитрова,

Дилбер Адем

Сидика Махмудова
Сряда Светла Николова Зорница Маринова
Четвъртък Светла Николова Гюнгюляр Белберова
Петък Дилбер Адем Зорница Маринова