0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Празник на културното многообразие в село Стражец

     С празник на културното многообразие Основно училище „Елин Пелин“, с. Стражец откри инициативите по Национална програма на Министерство на образованието и науката „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.
    Ученици, родители и преподаватели пресъздадоха културата на етносите: българи, турци и роми, които от години живеят в мир и разбирателство. Те представиха традиции, ритуали, обичаи, песни, танци, носии и характерни ястия за различните празници: ритуалът „Хамкане“ и песен на кукери, с която гониха злите сили на Сирни Заговезни. По-възрастните разказаха за обичаите и ястията, характерни за празника Рамазан Байрам. Интересна легенда и за традициите на празника на ромите Банго Васил разказаха учениците. Пресъздаден бе и един от характерните занаяти на ромите- калайдисване.
    И на трите празника по-младите искат прошка от родителите и от по-възрастните в семейството. През годините те са издържали изпитанието на времето и възпитават общочовешки ценности.
Именно с тези празници се насърчава взаимното разбирателство и зачитане на различията в език, религия, визия и културна специфика.
    Гости на инициативата бяха: Зам. Областният управител г-н Найден Късов, Началникът на РУО – Разград г-н Ангел Петков, директорът на ДГ „Пролет” г-жа Петя Стефанова, г-жа Севгюл Мустафа – секретар на Кметство – с. Стражец, г-жа Седа Идириз – библиотекар в НЧ „Пробуда”, представители на медиите, родители и жители на селото.
   През тази учебна година Основно училище „Елин Пелин“, с. Стражец ще проведе и други полезни и интересни дейности по Националната програма на МОН „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.
Г-н Петков и г-н Късов разгледаха училището, което за около две години придоби нов, съвременен облик.