0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Откриване на обновения двор на училището

Откриване на обновения двор на училището в Стражец по проект на ПУДООС „Учим сред природата и я пазим чиста, и красива”