0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Награда за ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец

ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец получи награда от конкурса за класови дейности под наслов „Ние заедно можем”, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Учениците от 1-4 класове участваха с класова инициатива – Международен ден на приказката, отбелязана в тематичния превантивен календар на комисията.
Благодарим сърдечно за наградата!
Благодарим на участниците и техните ръководители за достойното представяне!