0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Кино под звездите в ОУ “Елин Пелин“, с. Стражец

На 13.09 в двора на Основно училище „Елин Пелин“ в село Стражец бе излъчена безплатна прожекция на филма “Чудо”. Тя е част от превантивна кампания с посланието “Доброто започва от нас“. Организатор на инициативата е Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград със секретар Диана Господинова.

Кампанията е насочена към децата и родителите в по-малките населени места в общината и има за цел превенция чрез позитивно възпитание и представяне на човешки добродетели чрез Седмото изкуство.

Филмът разказва вдъхновяваща семейна история за 10-годишно момче, родено с лицеви деформации и за отношенията му с неговите връстници, които от отблъскване еволюират до приемане и приятелство.

Филмът има за цел да отправи послание към подрастващите за превенция на асоциалното поведение между своите връстници.

Прожекцията бе посетена от ученици, младежи, родители. Всички те гледаха филма „Чудо“ с интерес, който предизвика и много силни емоции.