0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Информационна среща по Проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”

Участие в гр. Търговище на наши родители и учители в информационната кампания за популяризиране на дуалната система на обучение по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”.
Най-важната целева група на тази дейност са родителите на ученици в 5, 6 и 7 клас през учебната 2022/2023 г., на които предстои избор на средно образование.