0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Инициатива под надслов: Заедно ученици, родители и учители

      Инициатива на тема: „Ефективна комуникация и работа с родители” се проведе в ОУ “Елин Пелин”. Децата от начален етап и техните родители, и учители с много усмивки и настроение дискутираха, рисуваха и оцветяваха, под ръководството на представители на Сдружение “ЖАНЕТА”. Целта е да бъдат изградени партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране, доверие и уважение в интерес на детето и неговото пълноценно развитие, чрез привличане на родителите като съмишленици и участници в училищните инициативи.
       Участниците в срещата си тръгнаха удовлетворени и си пожелаха повече такива съвместни дейности.
      Инициативата е част от Национална програма “Подкрепа на образователните медиатори и социални работници”, по която училището ни работи активно през тази учебна година.