0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Добре дошли в ОУ Елин Пелин официалния сайт на с. Стражец От заннието по-скъпо няма

Бинарен урок

Днес в ОУ „Елин Пелин“ се проведе бинарен урок на тема „Приготвяне и наблюдение на нетрайни микроскопски материали“.
Учителите по учебните предмети Човекът и природата, г-н Ердинч Салиев, и по Изобразително изкуство, г-жа Нейзен Реджеб по интересен и интерактивен начин представиха урока. Учениците затвърдиха знанията си за клетката – основна единица на живота, като посочиха основните части на микроскопа, правиха наблюдения под микроскоп и извършваха експерименти. Потапяйки се в света на клетката, те наблюдаваха, регистрираха, правиха модел на растителна клетка, оцветяваха частите от нея и приложиха уменията си за изготвяне на нетрайни микроскопски материали.
Учениците успяха да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат, изразяваха своите мисли и постигнаха поставената цел.